Annullaziun digl scumond absolut da far fi

Igl scumond absolut da far fi è annulo dalla vart digl nord dallas Alps digl Grischun ed uscheia er an Surses.

Las plievgias casualas dallas davosas emdas e surtot la sminuziun dalla temperatura òn redutgia igl prievel d’incendi da gôt e prada. Tuttegna è da risguardar tg’igl tarragn digl gôt è anc adegna fitg sitg e tg’igl prievel da barschamaint digl gôt è considerabel. La situaziun normala succeda pir cun ena perioda da plievgia pi lunga. Da grillar agl liber è da far grond adatg.

Igl fi dastga neir vido angal an fuclars andrizzos ferm. Igl fi ò da neir survigilo ed avant tgi parteir digl li ò el da neir stido cumplettamaintg. Products ca fimar, zurplegns e trics na dastgan betg simplamaintg neir pattos davent.

Ulteriouras infurmaziuns e la valetaziun actuala dalla situaziun èn da cattar sen la pagina-web digl Uffezi da gôt e prievels dalla nateira digl cantun Grischun: www.gr.ch.

 

Tinizong, igls 8 da settember 2022                                Direcziun cumegn da Surses

  Mussar tot las novitads

Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.