Surses: scumond absolut da far fi e da vidar fis artifizials er aint igl territori abito

Igl Uffezi da gôt e prievels dalla nateira ò decreto en scumond da far fi ainten grondas parts digl cantun. Per consequenza ò la direcziun digl cumegn da Surses relaschea en scumond absolut da far fi e da vidar fis artifizials aint igl antier territori digl cumegn da Surses, er aint igl territori abito.
Tgi la situaziun sa quieta, è da spitgier pir siva d’ena perioda da plievgia intensiva. Curts uradis u temporals vignan betg a pudeir mitigier la situaziun d’incendi privlousa – u alloura angal a curt taimp. Igl scumond absolut da far fi e da vidar fis artifizials vala anfignen tg’el vign revoco.

Igl è scumando da vidar fis artifizials (rachetas, vulcans etc.) a caschung dalla festa naziunala. Per muteivs da siertad ègl er scumando da far fis averts u d’utilisar grils da carvung sen igl territori privat. Igl adiever da grils da gas u grils electrics è lubia, schinavant tgi vign agea cun precauziun. Meds per stidar igl fi on d’esser parageas stringentamaintg.

Ulteriouras infurmaziuns pertutgont igl scumond absolut da far fi aint igl Grischun e la valetaziun dalla situaziun actuala èn da cattar sen la pagina-web digl Uffezi da gôt e prievels dalla nateira digl cantun Grischun: www.gr.ch/RM.

 

Tinizong, igls 25 da fanadour 2022                    Suprastanza communala Surses

  Mussar tot las novitads

Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.