Consultaziun dalla populaziun "Controlla dallas fusiuns aint igl Grischun"

Igl cantun Grischun e la scola ota da tecnica ed economia (HTW) Coira vignan a sa drizzar fegn d’avost 2017alla nossa populaziun cun la supplica, d’amplaneir en questiunari pertutgont fusiuns da cumegns. Igl noss cumegn ò grond...
  Liger anavant

Decisiuns dalla radunanza communala digl cumegn da Surses digls 21. d'avost 2017

La radunanza communala digls 21 d’avost 2017 ò approvo sainza cuntervousch igl rendachint 2016, tgi cumpeglia la bilantscha d’avertura consolidada ed armonisada tenor igl nov model da contabilitad 2 (MAC2), la bilantscha...
  Liger anavant

Ordinaziun da traffic - Parcadi Lecsch Savognin

Ordinaziun da traffic, aveis public La suprastanza communala da Surses ò decidia a caschung dalla seduta digls 30 da mars 2017, e sa basond agl art. 7 alinea 1 e 2 dalla lescha cumplementara tar la lescha da traffic svizra da relascher la...
  Liger anavant

Aveis pertutgont tariffas da taglia

Igl pe da taglia pertutgont las taglias d’antrada e da facultad pigl onn 2016 è nia fixo dalla radunanza communala Surses sen 100% dalla taglia cantunala simpla. La taglia sen immobiglias digl cumegn da Surses monta 2‰, scu fixo...
  Liger anavant

Lubientschas da carar

Igls anteriours cumegns an Surses vevan relaschea per lour territoris communals reglamaints da carar cun vehichels a motor sen veias communalas ordvart vischnanca. Chellas leschas valan er venavant anfignen tgi la radunanza communala da Surses...
  Liger anavant

Concept per la dismessa digl rusment

Igl nov concept per la dismessa da rusment tgi la suprastanza ò relaschea igl matg 2016 ò caschuno grondas discussiuns e diversas reacziuns. La suprastanza ò pudia piglier ancunter las Vossas inoltraziuns ed ò reagea cun...
  Liger anavant

Surses è an possess d'ena skizza originala da Giovanni Segantini

Igl misteri dalla skizza da Segantini, circumdada da legendas, è scuvert. La skizza per la restructuraziun dalla fatscheda dalla baselgia da Nossadonna a Savognin è propi neida stgaffeida digl artist Giovanni Segantini. A chesta...
  Liger anavant

Ouras d'avertura dalla deponeia Davos Fallung

La deponeia Davos Fallung è generalmaintg averta la mesemda e la sonda dallas 13.30 anfignen las 17.00.  
  Liger anavant

Da dar a tschains vitrinas a Savognin

Igl cumegn da Surses dat a tschains vitrinas a Son Mitgel, Savognin. Interessos pon gugent s'annunztgier tigl uffezi da construcziun, Gianes Netzer. gianes.netzer@surses.ch      telefon 081 659 11 69
  Liger anavant

Concept per la dismessa digl rusment

In nov concept per la dismessa da rusment tgi la suprastanza ò relaschea igl matg da chest onn ò caschuno grondas discussiuns e diversas reacziuns. La suprastanza peglia cuntinuadamaintg cunaschientscha e remna las singulas...
  Liger anavant