Concept per la dismessa digl rusment

Igl nov concept per la dismessa da rusment tgi la suprastanza ò relaschea igl matg 2016 ò caschuno grondas discussiuns e diversas reacziuns. La suprastanza ò pudia piglier ancunter las Vossas inoltraziuns ed ò reagea cun...
  Liger anavant

Surses è an possess d'ena skizza originala da Giovanni Segantini

Igl misteri dalla skizza da Segantini, circumdada da legendas, è scuvert. La skizza per la restructuraziun dalla fatscheda dalla baselgia da Nossadonna a Savognin è propi neida stgaffeida digl artist Giovanni Segantini. A chesta...
  Liger anavant

Da dar a tschains vitrinas a Savognin

Igl cumegn da Surses dat a tschains vitrinas a Son Mitgel, Savognin. Interessos pon gugent s'annunztgier tigl uffezi da construcziun, Gianes Netzer. gianes.netzer@surses.ch      telefon 081 659 11 69
  Liger anavant

Utilisaziun da hidrants

Interpresas e privats pon da prancepi retrer ava giu da hidrants sot las suandontas cundiziuns: Per sa tatger ad en hidrant dovrigl la lubientscha digl cumegn. Chella ins pò dumandar agl manader digls sarvetschs tecnics, Martegn Netzer...
  Liger anavant

Actas da radunanzas communalas

La suprastanza communala ò decidia da betg tarmetter cun las visadas a cumegn mintgamai er tot las actas correspondentas. Chellas vignan da prancepi angal ple cargedas sen la pagina d’internet digl cumegn. Sen giaveisch pon ellas...
  Liger anavant

Infurmaziun pertutgont la «Ela Card»

L’uniun «Savognin Turissem an Surses» ò decidia d’introdueir ena taxa per la carta turistica «Ela Card» a parteir da chest onn.Per indigens vign la carta a custar da nov fr. 20.00 (carschias) e fr. 10.00 (unfants tranter 10 e 15 onns). Er...
  Liger anavant