Decisiuns dalla radunanza communala Surses digls 10 da matg 2021

La radunanza communala Surses digls 10 da matg 2021 ò

  • decidia cun 86 vouschs da planisar la construcziun dalla tgesa da scola primara nova agl li existent a Grava, Savognin. Igl madem mument è la suprastanza neida incumbensada d’elaborar igl project da detagl. An favour digl li alternativ a Bursa, Savognin, èn s’exprimeidas 49 persungas cun dretg da votar;
  • approvo cun 147 vouschs e nigna cuntervousch la revisiun parziala dalla lescha da votaziuns e d’elecziuns digl cumegn da Surses. Cun chella revisiun vign introdueida l’elecziun digls commembers da suprastanza an etappas cun en turnus da mintgamai dus onns;
  • concedia cun 129 cunter 3 vouschs igl credit supplementar da fr. 84'329.10 an connex cun la construcziun d’en bietg provisoric per la scola primara Grava a Savognin;
  • concedia cun 138 cunter 3 vouschs igl credit d’impegn da brutto fr. 350'000.00 per la realisaziun d’en “pumptrack” aint igl conturn digl Lai Barnagn a Savognin;
  • piglia cunaschientscha dalla moziun per realisar cumegns d’urna an pe da radunanzas communalas, conform all’ordinaziun d’autorisaziun per igls cumegns sen basa digl dretg d’urgenza, tgi la regenza grischuna ò relaschea. Cunchegl tgi chell’ordinaziun d’autorisaziun ò valia angal anfignen igls 30 d’avregl 2021 e tgi la regenza grischuna l’ò betg prolungada, è la votaziun pertutgont la moziun davantada sainza muntada;
  • approvo cun 139 vouschs e nigna cuntervousch la revisiun parziala dalla lescha da biagier Savognin art. 20 alinea 1 (zona digl center). Cun chella revisiun ègl da nov pussebel da realisar ainten la zona digl center - ultra da surfatschas d’abitar – an en rom pi grond er menaschis da sarvetsch tgi fon betg canera. Chella revisiun parziala ò anc da neir approvada dalla regenza grischuna;
  • decidia cun 146 vouschs e nigna cuntervousch da conceder agls conjugals Fabienne e Mitgel Devonas en dretg da biagier per ena surfatscha da 838 m2 a Badogna, Cunter, per construeir ena tgesa d’abitar (domicil primar). Igl dretg da biagier è nia concedia per ena dirada dad 80 onns.
  • decidia cun 145 vouschs cunter 1 vousch da vender la parcella nr. 5480 ainten la zona d’industreia Gravas a Cunter alla Stieger Bedachungen und Spenglerei GmbH cun annullar igl contract da dretg da biagier existent concernent la parcella da dretg da biagier nr. 5481;
  • decidia cun 145 vouschs cunter 1 vousch da vender la parcella nr. 5589 ainten la zona d’industreia Gravas a Cunter alla Thomann Landmaschinen Metallbau SA cun annullar igl contract da dretg da biagier existent concernent la parcella da dretg da biagier nr. 5590;
  • piglia cunaschientscha da diversas infurmaziuns.

Igl protocol dalla radunanza communala digls 10 da matg ò da neir publitgia igl pi tard en meis siva la radunanza cun en termin d’exposiziun da 30 deis. Igl termin d’exposiziun exact vign communitgia a taimp util aint igls figls uffizials digl cumegn.

Tinizong, igls 11 da matg 2021                                  Suprastanza communala Surses

 

  Mussar tot las novitads