Utilisaziun da hidrants

Interpresas e privats pon da prancepi retrer ava giu da hidrants sot las suandontas cundiziuns:

Per sa tatger ad en hidrant dovrigl la lubientscha digl cumegn. Chella ins pò dumandar agl manader digls sarvetschs tecnics, Martegn Netzer (telefonign 078 718 69 26), cun indicaziun digl li digl hidrant, igl nomer digl hidrant (schi avantmang) scu er igl scopo e la dirada dall’utilisaziun. Per ansuar pros cun ava da hidrant èn lubias uders cun en diameter maximal da 40 mm. Tot igls hidrants (cun excepziun per l’ansuada da pros) on da neir mess or da funcziun sur notg e las clavs digls hidrants on da neir allontanadas. Ena lubientscha concedeida pò neir revocada da tot taimp digl cumegn.

  Mussar tot las novitads