Surses 2030

Bung quatter onns siva la fusiun sa tschainta per igl gioven cumegn da Surses la dumonda scu s’orientar strategicamaintg. An tge direcziun duess igl cumegn sa sviluppar e cun tge maseiras vignan las fegnameiras correspondentas contanscheidas, respectivamaintg garanteidas?

Per survagneir raspostas liontas sen chellas dumondas, ègl impurtant tgi la populaziun sa participescha activamaintg agl process per elaborar igl concept directiv. Gioven u vigl, indigen u sagond-indigen, angaschea politicamaintg u simplamaintgn interesso, daple persungas tgi sa participeschan alla retschertga online e pi signifigtgant tg’igl resultat è.

La retschertga online sa basescha sen prediscurs specifics davart otg camps tematics, scu er dallas reflexiuns digl comite directiv (represchentants dalla populaziun) e dalla suprastanza communala. Igl amprem resultat intermediar cumpeglia igl status quo scu er en’amprema proposta per visiuns/fegnameiras e maseiras.

La populaziun è anvidada d’analisar criticamaintg chels resultats intermediars, d’igls cumplettar, d’igls sbittar e d’igls valetar. Digls resungs consolidos vign fatg anfignen la premaveira 2021 igl concept directiv (instrument da planisaziun digl avigneir) cun las visiuns elaboradas scu er en catalog da maseiras priorisadas.

Questiunari online

Igl questiunari online (Online-Fragebogen in Deutsch) è activo a parteir da venderde, igls 11 da december 2020, anfignen dumengia, igls 17 da schaner 2021. Igls resultats èn anonimisos.

Per igl cass tgi ensatgi ò betg la pussebladad da cumplettar igl questiunari online, pò el u ella sa drizzar all’administraziun communala. Lò ins vign a cumplettar igl questiunari ansemen cun Vous. Per far chegl Az supplitgainsa da fixar en termin durant las ouras da biro (tel. 081 659 11 60).