Firos 2020

Bumang

1. da schaner

Venderde sontg10 d'avregl
Glindesde Pasca13 d'avregl
Anzainsas21 da matg
Glindesde Tschuntgesmas1. da zarcladour

Nossadonna d'avost

15 d'avost

Numnasontga1. da november
Nossadonna immaculata8 da december
Igl de da Nadal25 da december
Son Stefan26 da december