Firos 2018

Bumang

1 da schaner

Venderde sontg30 da mars
Glindesde Pasca

2 d'avregl

Anzainsas10 da matg
Glindesde Tschuntgesmas21 da matg

Nossadonna d'avost

15 d'avost

Numnasontga1 da november
Nossadonna immaculata8 da december
Igl de da Nadal25 da december
Son Stefan26 da december