Pulizeia Surses

Polizei Notrufnummer: 117

Pulizeia communala

Igl cumegn da Surses ò pladia en pulicist communal, tgi è incumbenso cugl sarvetsch da pulizeia communal. An spezial s'occupa el digls vehichels parcos (casteis da parcar) scu er digl vurdar per urden e pôss.

Preschentamaintg è chella plazza vacanta

Las vossas dumondas pertutgont la pulizeia communala pudez Vous drizzar all'adressa numnada sot.

Contact
Administraziun communala Surses
Veia Cantunala 87
7453 Tinizong

Tel: +41 81 659 11 60
e-mail: pulizeia@surses.ch

Observe er igl quaderign «Links» tgi fò attent sen paginas d’infurmaziun externas.