Cunsegl da scola

Igl cunsegl da scola exista da 5 commembras/commembers. El sa cumpona digl parsoura digl departamaint e catter ulteriouras commemberas/ulteriours commembers eligias digl cumegn d’urna.

Igl cunsegl da scola magna e survigilischa la scola an dumondas strategicas ed exequescha la legislaziun da scola cantunala e communala.

Persunas da contact

Cunsegl da scola
Commember

Aaron Bellini

Cunsegl da scola
Commember

Adrian Demarmels

Cunsegl da scola
President

Giancarlo Torriani

Cunsegl da scola
Commembra

Gilda Jäger

Cunsegl da scola
Commembra

Nina Carisch