Elecziun cumplementara per igl cunsegl da scola Surses

Per muteivs professiunals ò la commembra digl cunsegl da scola Nina Carisch decidia da sa retrer avant taimp digl sies uffezi. Perchegl ò da neir fatga en’elecziun cumplementara per igl rest dalla perioda d’uffezi anfignen la fegn da december 2023.

An connex cun la demissiun da Nina Carisch ò la suprastanza communala decidia a caschung da sia seduta digls 2 da matg 2022 igls termins d’elecziun suandonts:

1. scrutini:         dumengia, igls 25 da settember 2022

2. scrutini:         dumengia, igls 27 da november 2022 (schi necessari)

Tar l’elecziun cumplementara ègl d’eliger:

  • 1 commember/bra pigl cunsegl da scola (perioda d’uffezi anfignen igls 31-12-2023)

Per las elecziuns vala la procedura stipulada ainten la lescha da votaziuns e d’elecziuns digl cumegn da Surses (art. 12 ss). Las propostas electoralas pigl amprem scrutini èn d’inoltrar an scretg anfignen igl pi tard venderde, igls 26 d’avost 2022, allas 17.30, all’administraziun communala a Tinizong (u tar igl scrivant da cumegn ni agl spurtegl digls sarvetschs d’abitants). Propostas electoralas tgi aintran pi tard n’èn betg valevlas. Ena proposta electorala na dastga betg cuntigneir daple candidats tgi posts libers.

Glistas per propostas electoralas pon neir retratgas a parteir dad immediat agl spurtegl digls sarvetschs d’abitants a Tinizong u telecargedas dalla pagina d’internet www.surses.ch (rubrica: politica & administraziun > cumegn d’urna > elecziuns communalas). Propostas electoralas fatgas pigl amprem scrutini valan er pigl sagond scrutini, schinavant tg’igl candidat/la candidata na reteira betg la sia candidatura. Pertutgont las elecziuns pigl sagond scrutini valan las mademas determinaziuns scu pigl amprem scrutini.

Las persungas cun dretg d’eliger survignan igl material d’elecziun (glistas cun igls noms dallas candidatas/digls candidats nominos per l’elecziun scu er igls cedels d’elecziun) aglmanc 14 deis avant la votaziun all’urna.

Tant la constituziun communala scu er la lescha da votaziuns e d’elecziuns pon neir retratgas tar la canzleia communala a Tinizong u telecargedas dalla nossa pagina d’internet www.surses.ch (rubrica: politica & administraziun > leschas).

Infurmaziuns dat igl parsoura digl cunsegl da scola Giancarlo Torriani (e-mail: giancarlo.torriani@surses.ch, telefonign 079 611 31 90).

 

Tinizong, igls 27 da zarcladour 2022

  Mussar tot las novitads

Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.