Invitaziun a radunza communala Surses

Invitaziun a radunanza communala Surses

Glindesde, igls 10 da matg 2021, allas 20.00, vign salvada ainten la Sala Grava a Savognin ena radunanza communala.

Tractandas

Bavegna ed elecziun digls dombravouschs
Project per tgesa da scola primara nova a Savognin: decisiun davart igl li dalla scola
Revisiun parziala dalla lescha da votaziuns e d’elecziuns digl cumegn da Surses
Project d’investiziun «construcziun bietg provisoric per la scola primara Grava a Savognin»: dumonda per credit supplementar da fr. 84’329.10
Project d’investiziun «pumptrack» agl Lai Barnagn a Savognin: dumonda per credit d’impegn da fr. 350’000.00
Moziun per manar tras cumegns d’urna an pe da radunanzas communalas, conform all’ordinaziun d’autorisaziun per igls cumegns sen basa digl dretg d’urgenza, relascheda dalla regenza grischuna
Revisiun parziala dalla lescha da biagier Savognin art. 20 alinea 1 (zona digl center)
Dumonda digls conjugals Fabienne e Mitgel Devonas da conceder en dretg da biagier per ena surfatscha giu dallas parcellas nr. 5138, nr. 5206 e nr. 5208, Badogna, Cunter, per biagier ena tgesa (domicil primar)
Dumonda dalla Stieger Bedachungen und Spenglerei GmbH d’acquistar la parcella nr. 5480 cun annullar igl contract da dretg da biagier actual concernent parcella an dretg da biagier nr. 5481 ainten la zona d’industreia Gravas a Cunter
Dumonda dalla Thomann Landmaschinen Metallbau SA d’acquistar la parcella nr. 5589 cun annullar igl contract da dretg da biagier actual concernent parcella an dretg da biagier nr. 5590 ainten la zona d’industreia Gravas a Cunter
Diversas infurmaziuns
Varia

 

L’invitaziun è neida tarmessa a tot igls votants e votantas ainfer igl termin fixo. L’invitaziun incl. messadi pertugont igls singuls affars è activada sen la pagina d’internet www.surses.ch (rubrica: politica > radunanzas communalas) e stat er a disposiziun per invista durant las ouras d’avertura agl spurtegl dall’administaziun communala a Tinizong. Sen giaveisch vignan las actas er tarmessas per posta. Schi chegl è giavischia Az supplitgainsa d’ans contactar per telefon
081 659 11 60 u e-mail info@surses.ch.

Infurmaziun pertutgont concept da protecziun Covid-19

La radunanza communala vign salvada angal schi la situaziun actuala concernent la pandemia Covid-19 lubescha chegl. Ella pò neir annullada a curta vista sen basa da maseiras uffizialas da cantun e confederaziun u tenor decisiun dalla suprastanza communala. Tenor art. 4 ff dall’ordinaziun Covid-19 situaziun particulara stò neir fatg e realiso en concept da protecziun per la radunanza communala. Chel concept cumpeglia tranter oter er l’obligaziun da purtar mascrignas durant l’antiera radunanza communala. Chellas mascrignas vignan messas a disposiziun digl cumegn.

 

Nous speragn er an chella situaziun extraordinaria sen numerousa participaziun.

 

Tinizong, igls 26 d’avregl 2021                                   Suprastanza communala Surses

  Mussar tot las novitads