Decisiuns dalla radunanza communala digl cumegn da Surses digls 21. d'avost 2017

La radunanza communala digls 21 d’avost 2017 ò

approvo sainza cuntervousch igl rendachint 2016, tgi cumpeglia la bilantscha d’avertura consolidada ed armonisada tenor igl nov model da contabilitad 2 (MAC2), la bilantscha finala, igl chint da gudogn e da sperdita, igl chint d’investiziun, igl chint dalla circulaziun digls daners e l’annexa. Igl rendachint sera cun en surple d’antradas da 10'822'298 francs. Las investiziuns bruttas montan a 7'879'874 francs.

approvo sainza cuntervousch igl contract da compra per la parcella da dretg da biagier nr. 765, Plaz la Regzia, a Tinizong cun la Caspar Haustechnik SA e da vender an chel senn la parcella per en prietsch da fr. 55'100.00. La parcella ò ena surfatscha da 1'102 m2 e sa catta ainten la zona d’industreia Gravas.

 piglia cunaschientscha da diversas infurmaziuns.

patto cun 49 cunter 5 vouschs la proposta or dalla radunanza communala pertutgont igl metter or las bandieras uffizialas ainten las vischnancas digl cumegn da Surses.

Igl protocol dalla radunanza communala digls 21 d’avost vign exponia a parteir digls 25 d’avost 2017 an canzleia communala a Tinizong. Tottas persungas cun dretg da votar an tgossas communalas pon piglier invista digl protocol.

Tinizong, igls 22 d’avost 2017 La suprastanza communala Surses

  Mussar tot las novitads