Construcziun ed Energeia

Igl uffezi da construcziun dat sclarimaints davart tot las dumondas da biagier e coordinescha las sedutas dalla cumischung da biagier. Igl uffezi da construcziun è segl amprem plang a Tinizong.
Modificaziuns da construcziun d'immobiglias aint igl cumegn Surses èn  sottamessas alla domena digl uffezi da construcziun ota. Igl vast camp d'incumbensas cumpeglia: – analog alla diversitad dalla tematica – igls puncts centrals suandonts:

  • cunsegliaziun da lubientschas da biagier ed interessos da biagier an dumondas digl rom
  • realisaziun da procedura per la permissiun da construcziun ed exposiziun dalla decisiun dalla cumischung da biagier.
  • coordinaziun e collaboraziun cun posts externs digl cantung e dalla confederaziun - execuziun digl proceder dalla pulizeia da construcziun, pulizeia da fi e dalla protecziun civila
  • surpigleida da pensums da planisaziun an connex cun igl plan directiv communal ed igl plan d'utilisaziun
  • tgira digl schaschant digl agen cumegn cun realisaziun da lavours da mantignamaint e lavours da sanaziun
  • planisaziun ed accumpognamaint da bietgs novs da restauraziuns scu er mantignamaint digls bietgs publics

Persunas da contact

Uffezi da biagier

Manader

Marco Guetg

Tel: +41 81 659 11 68
E-Mail: marco.guetg@surses.ch

Uffezi da biagier

Referendari

Martin Moser

Tel: +41 81 659 11 71
E-Mail: martin.moser@surses.ch

Uffezi da biagier

Referendari

Gianes Netzer

Tel: +41 81 659 11 69
E-Mail: gianes.netzer@surses.ch

Uffezi da biagier

Referendari

Andreas Simeon

Tel: +41 81 659 11 70
E-Mail: andreas.simeon@surses.ch

Downloads uffezi da construcziun

Tscharne ena categoria

Sorteir