Carta digl de cumegn

Igl "AGROLA SHOP" a Casti  metta a disposiziun agls abitants da nossa regiun - purto dalla Regiun Alvra - dus "cartas digl de Cumegn" impersunalas per la sagonda classa digls meds da transport publics.

Igl prietsch per ena carta digl de è 44.00 francs.

Cun chella purscheida dess neir contribuia activamaintg alla promoziun digl traffic public. La carta digl de è valevla sen tot las lengias dalla Veiadafier Federala Svizra, Veiadafier Retica e dalla Posta, scu er dallas ples veiasdafier privatas concessiunadas e mettels da traffic urbans scu er tar  bleras interpresas da navigaziun an svizra. Per lengias privatas dad autobus e funicularas vign concedia per part reducziuns.

Infurmaziuns e compra:

Las cartas digl de pon neir retratgas directamaintg tigl shop AGROLA a Casti durant las suandontas ouras da buteia:
glindesde - sonda: 06.00 anfignen las 21.00
dumengia: 07.00 anfignen las 21.00

La carta digl de ò da neir retratga ainfer 5 deis da lavour a parteir digl datum d’ampustaziun. Cartas reservadas, betg retratgas vignan messas a chint!

La carta digl de ins pò reservar per telefon 081 637 02 59, via internet www.consum-as.ch e naturalmaintg er directamaintg aint igl shop.